Klokkespil

Klokkerne i Brøndby Strand Kirke

Klokkerne i Brøndby Strand Kirke
er støbt af Petit & Fritsen i Holland.
Den 4. maj 1986 fandt der en indvielsesgudstjeneste sted ved biskop Johannes Johansen, og klokker og klokkespil blev taget i brug. Klokkespillet består af 48 bronzeklokker. De fire svingende klokker er i brug ved den daglige morgen- og aftenringning (hh. kl. 8.00 og kl. 18.00) samt ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
Den største klokke vejer 1250 kg, den mindste 10 kg.
Den næststørste af de svingende klokker (765 kg) er skænket af Brøndby Kommune som "4. maj-klokke" (se inskriptionen på klokken herunder).

Klokkerne i Brøndby Strand Kirke

JEG ER STØBT TIL BRØNDBY STRAND KIRKE I ÅRET 1985 AF PETIT & FRITSEN I HOLLAND SOM 4. MAJ KLOKKE TIL MINDE OM DANMARKS BEFRIELSE OG DEM DER FALDT UNDER 2. VERDENSKRIG

 

Kimning / Klokkespil på Helligaftener:

Siden Reformationen har kimning med kirkeklokkerne været brugt for at markere højtid og fest.

I Kirkeministeriets vejledning i klokkeringning i Den danske Folkekirke anføres, at der skal kimes i forbindelse med gudstjenester på højhelligdage (Juledag, Påskedag og Pinsedag) og Kristi Himmelfartsdag samt på Helligaftener – altså aftenen før disse helligdage.

Da der ikke er installeret kimning i Brøndby Strand Kirkes klokker, besluttede menighedsrådet - allerede da klokkerne blev opsat i 1986 - at erstatte kimningen med klokkespil.
Derfor spilles der hvert år manuelt på kirkens klokkespil på de pågældende Helligaftener kl. 17,30 - i ca. 20-25 minutter.

Ud over manuel betjening kan klokkespillet styres elektronisk af en computer. Ved den elektroniske styring indgår dog kun 37 af de i alt 48 klokker.

Det automatiske klokkespil kan høres på hverdage på fire faste tider, nemlig kl. 9, kl. 12, kl. 16 og kl. 20.

 

Det automatiske klokkespil er slukket på søn- og helligdage, samt når der foregår kirkelige handlinger.

Automatiske klokkespil har været kendt fra omkring år 1350 og har siden dets opfindelse haft som funktion at markere kvarter- og timeslag ved at spille en kortvarig melodi.

Der kan sommetider høres toner fra klokkespillet udover de 4 daglige melodier. Det kan skyldes, at klokkespillet bliver demonstreret for f.eks. de unge, der går til konfirmandundervisning eller gæster i kirken, eller at der øves på instrumentet.

Klokkenist Annelise Sørensen ved klokkespillet

Aftenen før Påskedag, Kristi Himmelfartsdag og Pinsedag vil der blive spillet manuelt på klokkespillet kl. 17.30 i ca. 25 minutter - altså lige inden aftenringningen kl. 18.