50-året for trækirken

Her på siden kan du læse indslag der er lavet i anledning af trækirkens 50-års jubilæum. 

Kirke i Brøndby Strand i 50 år

I anledning af 50 året for trækirken på Strandskolevej bringer vi nogle interviews med personer som var med dengang. Her kommer det tredje interview:

Henny og Vagn Hastrup

Henny og Vagn Hastrup

Mens Brøndby Strand Kirke i dag er kendt for dets imponerende klokkespil med de 48 klokker, måtte den originale trækirke på Strandskolevej nøjes med én simpel skibsklokke, der kunne ringe til gudstjeneste. Henny og Vagn Hastrup er nogle af Brøndby Strand Kirkes få nuværende kirkegængere, der kan huske indvielsen af den beskedne trækirke for 50 år siden.

For dem var klokkens ringen til gudstjeneste en velkommen lyd, som betød, at de kun skulle spadserede nogle få hundrede meter til højmesse. Før skulle de tilbagelægge de fem kilometer på cykel eller i kirkebil for at komme til Brøndbyvester Kirke, som de havde gjort i syv år, efter de var flyttet fra København til området i 1960.

Dengang var der ikke meget by over Brøndby Strand: Køer græssede på marker, som åen snoede sig igennem, der bumlede ikke noget tog gennem byen og de karakteristiske højhuse var endnu ikke bygget. Men efterhånden som byen voksede, blev der også grobund for en kirke. Så i 1967 blev Brøndby Strand Kirke indviet i en vandrekirke af træ på Strandskolevej.

Kirken var lille: Køkkenet måtte også tjene som sakristi, husker Henny og Vagn og der var plads til mindre end 100 mennesker på kirkens bænke. ”Der forgik ikke halvdelen af, hvad der sker i kirken i dag – det var der ganske enkelt ikke faciliteter til. Når vi f.eks. skulle have menighedsrådsmøde, satte vi nogle klapborde op, som stod bag orglet og satte nogle af kirkeklapstolene langs bordene, så det var meget primitivt,” erindrer de.

Orglet var med fem stemmer også mere beskedent end det, kirkens nuværende organister er vant til: ”Men der var trods alt ikke nogen, der skulle træde bælgen,” griner Vagn. Han mindes også, at der blev spillet nogle dejlige koncerter på kirkens første orgel.

Efter den nye murstenskirke blev opført, blev trækirken skilt ad og genopført som vandrekirke et sted i Jylland, fortæller Vagn.

Kirkens 50-års jubilæum bliver fejret søndag d. 12. november kl 10.30 . Se mere i kalenderen her.

Kirke i Brøndby Strand i 50 år

I anledning af 50 året for trækirken på Strandskolevej bringer vi nogle interviews med personer som var med dengang. Her kommer det andet interview:

Lise Højstrup

Lise Højstrup

Den nu 89-årige Lise Højstrup flyttede til Strandskolevej i Brøndby Strand i 1960 sammen med sin mand Fenn og deres to børn. De første år deltog familien aktivt i kirkelivet i Brøndbyvester, bl.a. i Unge Hjem. Der var et godt fællesskab og man hjalp hinanden med det praktiske. Der var langt til Brøndbyvester, så Lise og Fenn var glade for den nye kirke, som kom til at ligge overfor deres hus.

Lise husker at amtmanden, der var med til indvielsen iført sin flotte uniform, klædte om i Lise og Fenn’s soveværelse, og deres søn var overbevist om, at det måtte være selveste kongen.

Lise og Fenn engagerede sig i flere af kirkens aktiviteter. Lise var med i et a cappella sangkor under ledelse af organist Kjeld Østergaard og hun deltog også aktivt i julebasaren og forberedelserne til den. Der blev lavet meget fint håndarbejde og pengene gik til menighedsplejen. Basaren er en af de aktiviteter der har eksisteret i alle årene, i dag under navnet Julestue.

Lise spiller klaver og orgel, og spillede gerne til fællessang ved møder i kirken. Hun oplevede også en dag, at kordegnen ringede, fordi der skulle være begravelse. Men folk sad og ventede, for organisten var blevet forhindret i at komme, så Lise måtte springe til uden varsel eller forberedelse. Trods nervøsitet lykkedes det hende at gennemføre begravelsen.

Lise havde et godt forhold til pastor Krebs, som var kirkens første præst. Hun husker Krebs som sød og rar, men også lidt speciel. Han havde svært ved at tackle konfirmanderne. Når han havde konfirmandundervisning i kirken, stillede han sin cykel i Lises have, fordi konfirmanderne ved flere lejligheder havde piftet den.

Lises mand Fenn engagerede sig i menighedsrådsarbejdet, og var med i det første menighedsråd, som tiltrådte i juni 1969. Fenn blev formand for byggeudvalget, som stod for bygningen af den nuværende kirke. På den måde blev Lise også fra sidelinien involveret i de mange store beslutninger, der følger med sådan et projekt, bl.a. valg af lamper og hvordan skulle alteret se ud, o.s.v.

”Fenn lagde meget arbejde i menighedsrådet, nok også mere end kræfterne rakte til. Desværre mistede vi alt for tidligt Fenn på grund af en blodprop, og det efterlod os alle med et stort savn,” fortæller Lise, som stadig synes, det er svært at komme i Brøndby Strand Kirke, fordi det minder hende om den tid, da Fenn levede.

Lise solgte huset på Strandskolevej for nogle år siden, og er flyttet i en lejlighed i Karlslunde. Hun er stadig en aktiv kvinde, hun er hun med i et sangkor i Johanneskirken i Greve, hun er aktiv kunstmaler og deltager i udstillinger. Hun kører i sin egen bil til sommerhuset, hvor hun er det meste af sommeren. Lise kigger dog tilbage på årene i Brøndby Strand med taknemmelighed : ”Det var en dejlig tid, vi havde sammen med gode venner i kirkearbejdet, og som jeg ofte tænker tilbage på med glæde.”

Læs andre artikler fra jubilæet her. Jubilæet bliver fejret søndag d. 12. november kl 11.45. Se mere i kalenderen her.

Kirke i Brøndby Strand i 50 år

I anledning af 50 året for trækirken på Strandskolevej bringer vi nogle interviews med personer som var med dengang for 50 år siden. Her kommer det første interview:

Kjeld Østergaard, den første organist ved brøndby Strand Kirke 1967 til 1972.

Kjeld Østergaard

Brøndby Strand Kirkes første organist, Kjeld Østergaard, gik stadig på konservatoriet, da han trådte ind i rollen. Uddannelsen havde han påbegyndt i 1965, og han oplevede det som et stort privilegium at prøve det, han lærte på konservatoriet, af ude i det virkelige liv. Derfor cyklede han med glæde fra Nørrebro til Brøndby Strand for at medvirke ved gudstjenester og andre arrangementer.

Kjeld husker tydeligt indvielsesgudstjenesten den 5. november 1967, hvor bl. a. biskop Leer Andersen medvirkede. Kirken var stuvende fuld, og Kjeld var med til den efterfølgende middag i forsamlingshuset sammen med biskop og ’det hele’.

I 1971, da Kjeld blev færdiguddannet, sørgede han for, at det program, han havde indstuderet og fremført ved sin afsluttende eksamen, kom kirkegængerne i Brøndby Strand Kirke komme til gode ved at give en koncert i kirken på reformationsdagen den 31. oktober. Så jobbet i Brøndby Strand har givet ham en god ballast i sin senere organistkarriere.

At være kirke i Brøndby Strand dengang havde sine udfordringer, husker Kjeld: der kom mange tilflyttere, parkerne var under opførelse.

I de år havde kirken vokseværk: Kjeld husker, at til juleaften 1968 var der ved hver af de to gudstjenester ca. 20-25 kirkegængere. Tre år senere i 1971, hvor både kirkens børne- og voksenkor sang, var kirken fyldt. Til en almindelig højmesse var der dog mange gange kun 5-10 deltagere .

Kjeld nåede at oprette både børnekor og voksenkor i løbet af de godt fire år, han var kirkens organist. Han fortæller, at korarbejdet er hans hjertebarn. Han har selv udgivet en del kompositioner, bl.a. også materiale, som er egnet til orgelskole for børn, da det ligger ham meget på sinde, at børn lærer at spille orgel.

I kirkens første år blev der afholdt en del kirkemusikaftener, som vekslede mellem orgelmusik, solosang og fællessang. Aftenerne sluttede af med andagt ved kirkens daværende præst Axel Krebs.

Kjeld havde et godt forhold til Krebs - både i det kirkelige arbejde, hvor han bl.a. medvirkede ved konfirmandundervisningen, og under mere private forhold i Dansk Ornitolog Forening (DOF). Det hed sig at han var med i 'Krebsens vennekreds'.

Det første menighedsråd trådte til i 1969. Kjeld husker familien Højstrup, der boede lige over for kirken, som meget aktive i kirkens liv: Fenn var med i menighedsrådet, og Lise sang med i koret. Fenn Højstrup gik sågar vagt med sin schæferhund omkring kirken, efter den havde været udsat for hærværk.

Udover sit virke som organist, var Kjeld med til at arrangere søndagsskole sammen med daværende kordegn Ruth Madsen og fortæller, at de havde et dejligt samarbejde om undervisning af børnene. Selvom det ikke helt var som søndagsskolen i Kjelds barndom i Timotheuskirken, hvor der var 50-60 børn samlet, kunne Ruth og Kjeld samle 12-14 børn.

Læs andre artikler fra jubilæet her. Jubilæet bliver fejret søndag d. 12. november kl 11.45. Se mere i kalenderen her.

Kirke i Brøndby Strand i 50 år

Den 5. november 2017 er det 50 år siden vi fik vores første kirke i Brøndby Strand. Det var ikke nogen stor kirke, Berlingske Tidende skrev: ”Ny, men yderst beskeden kirke”. I den anledning vil vi prøve at se tilbage på hvad der skete den gang. Vi vil undersøge hvordan det gik til at Brøndby Strand i dag er et selvstændigt sogn med et aktivt kirkeliv.
Vi vil se tilbage på hvad aviserne skrev dengang, og vi vil interviewe forskellige personer som kan huske tilbage på den tid.

Vi vil også gerne høre fra jer hvis i har nogle billeder eller film fra den gamle kirke, som vi evt. kan bruge i forbindelse med fejringen.
Har i noget materiale I vil dele med os, så kontakt kordegnen eller formanden.
I første omgang bringer vi herunder nogle billeder fra kirken, der lå på Strandskolevej. Desuden har vi fundet en artikel fra Brøndbyvester kirkeblad skrevet af daværende præst Axel Krebs som kan læses her.

Kirke i Brøndby Strand i 50 år Kirke i Brøndby Strand i 50 år Kirke i Brøndby Strand i 50 år

Jubilæet bliver fejret søndag d. 12. november kl 11.45. Se mere i kalenderen her.