I 2024 er der valg til menighedsrådet.

Menighedsrådet i Brøndby Strand Sogn består af 9 medlemmer og funktionsperioden er 2 år.

Vigtige datoer:

 
 
 

 

Ilustration af valgforsamling

Hvad laver menighedsrådet:

  • Ansvarlig for de fysiske rammer om kirkens arbejde
  • Arbejdsgiver for 10 ansatte, heraf nogle på deltid.
  • Valg af præster.
  • Ansvarlig for et budget på ca 4.5 mill. kr /år.

Der er menighedsrådsmøder 11 gange pr år. Referater fra møder kan ses her.

Menighedsrådet i Brøndby Strand består at 9 valgte medlemmer og de tre præster. Rådet er organiseret med:

  • Formand som leder menighedsråds møderne og er ansvarlig for at beslutninger føres ud i livet.
  • Næstformand som er stedfortræder for formanden.
  • Kirkeværge som har ansvaret for vedligeholdelse af kirkens bygninger.
  • Kontaktperson som har ansvaret for kirkens ansatte, i Brøndby Strand sker det i samarbejde med daglig leder, som er en af kirkens præster.
  • Kasserer som har ansvaret for økonomien, det sker i samarbejde med en regnskabsfører.
  • Menige medlemmer.

Derudover er der en række underudvalg (f. eks aktivitetsudvalg og bygge udvalg) se listen over udvalg her.

Valgperioden er 2 år. Normalt er perioden 4 år, men vi har valgt at ændre det til en to årig periode.