I 2022 er der valg til menighedsrådet.

Menighedsrådet i Brøndby Strand Sogn består af 9 medlemmer og funktionsperioden er 2 år.

Vigtige datoer:

  • 20/9 Valgforsamling med opstilling af kandidater. Se mere her.  
  • 18/10 Sidste frist for aflevering af kandidatlister.

Sidste:

  • Fristen for indlevering af alternative lister et passeret uden der er kommet nogen. Derfor er listen heruder det endeligt valgte menighedsråd for en 2 årig periode fra 27/11 2022.
  • Menighedsrådet holdt konstituerende møde onsdag d. 2/11 kl 19.00 i kirkens lokaler. Se rollefordelingen herunder.


 
Valgte Medlemmer:

  • Arne Kristoffersen (formand, kirkeudvalg)
  • Oliver Astrup (næstformand, sekretær, kirkeudvalg, ambassadør for skoletjenesten)
  • Keld Jepsen (kirkeværge)
  • Dorthe Stenholdt Sørensen
  • Bent Lehrmann Jørgensen (kasserer, valgbestyrelse)
  • Frieda Petersen (kontaktperson)
  • Michael Schmidt Laursen (kirkeudvalg)
  • Jakob Ibsen Vedtofte (underskriftsberettiget)
  • Søren Fogh Sørensen (valgbestyrelse)

Fødte Medlemmer (præster):

  • Elisabeth Krarup de Medeiros (formand for valgbestyrelse)
  • Michael Hald Hacobsen (kirkeudvalg)
  • Peter Sander

 
Stedfortrædere:

  • Miriam Meister
  • Pernille Cordelia Schiøtz Rudbeck
  • Birthe Raffa

 
 

Ilustration af valgforsamling

Hvad laver menighedsrådet:

  • Ansvarlig for de fysiske rammer om kirkens arbejde
  • Arbejdsgiver for 10 ansatte, heraf nogle på deltid.
  • Valg af præster.
  • Ansvarlig for et budget på ca 4.5 mill. kr /år.

Der er menighedsrådsmøder 11 gange pr år. Referater fra møder kan ses her.

Menighedsrådet i Brøndby Strand består at 9 valgte medlemmer og de tre præster. Rådet er organiseret med:

  • Formand som leder menighedsråds møderne og er ansvarlig for at beslutninger føres ud i livet.
  • Næstformand som er stedfortræder for formanden.
  • Kirkeværge som har ansvaret for vedligeholdelse af kirkens bygninger.
  • Kontaktperson som har ansvaret for kirkens ansatte, i Brøndby Strand sker det i samarbejde med daglig leder, som er en af kirkens præster.
  • Kasserer som har ansvaret for økonomien, det sker i samarbejde med en regnskabsfører.
  • Menige medlemmer.

Derudover er der en række underudvalg (f. eks aktivitetsudvalg og bygge udvalg) se listen over udvalg her.

Valgperioden er 2 år. Normalt er perioden 4 år, men vi har valgt at ændre det til en to årig periode.