Begravelse/bisættelse

Ved en begravelse eller bisættelse tager de pårørende afsked med den afdøde og præsten forkynder det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

Jordpåkastelsen er det vigtigste budskab ved en begravelse. Præsten kaster jord på kisten tre gange og tiltaler den afdøde med ordene "af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen genopstå". De tre jordpåkastelser symboliserer: liv - død - liv, hvilket afspejler det løfte vi modtog ved dåben, hvor Gud lover at være med os i livet, i døden og i livet efter døden.

En begravelse afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet og senere ved nedsættelsen af urnen.

 

Ønskes begravelse eller bisættelse fra Brøndby Strand Kirke kontaktes kordegnekontoret eller én af præsterne.

Mindesamvær/begravelseskaffe

Der er mulighed for at leje et af kirkens mødelokaler til mindesamvær efter en begravelse/bisættelse i kirken. Tal med præsten om muligheden.
Læs mere på siden om udlejning her.

Læs mere om begravelse og bisættelse på Folkekirken.dk