Ellen Mai

Ellen Mai – frivillig i café Bønden og menighedsplejen

Ellen er en del af et team, der ud over Ellen består af Lis Jensen, Bodil Sørensen, Kirsten Vestergaard og Lis Lundstrøm. De sørger for at der er kaffe, frugt og andre lækkerier hver onsdag eftermiddag i Café Brønden. Ellen nyder fællesskabet med de mange positive mennesker i caféen. Ud over de mange gode samtaler er der også tid til fællessang og fortællinger ved præsterne. En gang om måneden glæder de sig over at børnekoret kommer og synger sammen med deltagerne.

Ellen er også glad for arbejdsfællesskabet omkring det praktiske. Ud over at sørge for det kulinariske bliver der også arrangeret ture ud af huset. Fx tager caféen på tur til København d. 20. april med bl.a. rundvisning i synagogen.

Ellens engagement i kirken begyndte med at hun blev valgt ind i menighedsrådet. Det blev til to perioder i rådet, men engagementet i café og menighedspleje fortsætter.

For ud over caféen lægger Ellen også et godt stykke arbejde i menighedsplejen, kirkens sociale arbejde. Hun er bestyrelsesmedlem og er bl.a. med til, sammen med Ella Olsen, at bestyre håndarbejdsboden, til den årlige julestue, som giver et godt bidrag til juleuddelingen.

Vi kan bruge flere frivillige i kirkens forskellige aktiviteter, ligesom nye aktivitetsforslag også er velkommen. 

Ellen Mai