Privatlivspolitik

Når man benytter vores hjemmeside

Du efterlader personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og gør brug af hjemmesidens forskellige tjenester som tilmelding til aktiviteter, nyhedsbreve eller betaling. Hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, bliver uddybet nedenfor.

Indsamling af personlige oplysninger

Du vil altid blive informeret, inden vi indsamler personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, kan følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om du anvender computer, tablet eller mobiltelefon og geografisk placering.

I det omfang du giver udtrykkeligt samtykke og selv indtaster informationerne, behandler vi desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger og øvrige oplysninger. Det kunne være i forbindelse med tilmelding til aktiviteter, ved køb af aktiviteter eller oprettelse af login.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer at opsamling og videregivelse af adfærdsoplysninger på vores hjemmeside ikke bryder med den besøgendes grundlæggende rettigheder. Man kan til en hver tid fravælge, at denne videregivelse sker ved at ændre indstillinger for 3. parts cookies under vores cookiepolitik.

Det er op til dig, om du vil afgive personlige oplysninger til os. Vi indsamler oplysningerne for eksempelvis at kunne sende dig nyhedsbreve, give dig mulighed for online at tilmelde dig arrangementer eller købe billetter til arrangementer og andre oplysninger om vores services og virksomhed.

Vi bruger kun dine personlige oplysninger til markedsføringsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage e-mails eller andre informationer fra os. Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre du specifikt har samtykket til det.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles alene personoplysninger i form af IP-adresse, samt adfærd (klik på forskellige undersider på hjemmesiden). Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger

Vi videregiver indirekte og direkte personoplysninger til bl.a. Google og Facebook. Disse selskaber er beliggende i USA. Det er verificeret, at alle er en del af EU's certificeringsaftale "Privacy Shield", som sikrer, at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU lovgivning.

Facebook omfatter ligeledes Messenger og Instagram; Google tjenester som omfatter bl.a. YouTube og Google Analytics- klik på linket og læs nærmere om den respektive datapolitik.

Links til andre hjemmesider

På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider og samarbejdspartnere. Brøndby Strand Sogn kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af andre virksomheder og organisationers hjemmesider eller for deres håndtering i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

Brug af cookies

Når du besøger vores hjemmeside, vil vi gerne give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Det gør vi bl.a. ved hjælp af cookies. Vi anvender cookies til at undersøge, hvordan du som bruger benytter hjemmesiden, så vi kan forbedre den. De oplysninger, vi indsamler, er anonyme og kan som udgangspunkt ikke spores til en navngiven bruger. Hvordan vi håndterer brugen af cookies, kan du læse i vores cookiepolitik.

Når man benytter vores kontaktformular på hjemmesiden

Formål
Når man benytter en kontaktformular på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer at den besøgendes selv har afgivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer. Der ud over beder vi om en besked, der kan uddybe hvad henvendelsen drejer sig om. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver med samtykke.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive hverken videregivet eller overdraget uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Hvis der på baggrund af henvendelsen skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret i henhold til relationen. Hvis ikke, vil personoplysningerne automatisk blive slettet inden for 3 måneder fra sidste korrespondance.

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Når man tilmelder sig vores kontakt-service

Formål

Når man tilmelder sig vores SMS-service, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne sende e-mails og SMS’er med nyheder, tilmeldingsservices, invitationer til arrangementer samt andre marketingtiltag.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på samtykke. Bemærk at man på et hvert tidspunkt kan trække sit samtykke tilbage.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden. Personoplysningerne overdrages (ikke videregives) til vores samarbejdspartner, Churchdesk, hvor de anvendes til udsending af nyhedsbreve. Churchdesk kan ikke benytte personoplysningerne til egne formål og handler derfor udelukkende på vores instruks. Der er indgået en databehandleraftale med Churchdesk.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysningerne opbevares så længe man er aktiv abonnement på en service eller ind til man trækker sit samtykke tilbage.  Personoplysningerne slettes også såfremt teknisk modtagelse af e-mailen nægtes (eks. hvis mailkonto nedlægges).

Automatisk afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger anvendes ikke i forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Når man tilmelder sig et arrangement

Formål
Når man tilmelder sig et fysisk arrangement via en kontaktformular, behandler vi de angivne personoplysninger det formål at kunne registrere tilmeldte, samt med det formål at kunne sende e-mails med servicebeskeder om arrangementet op til og evt. umiddelbart efter afholdelse.

De angivne personoplysninger vil ikke  blive tilknyttet virksomhedens nyhedsbrev, med mindre man selv aktivt giver samtykke til dette i forbindelse med tilmelding.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke. Bemærk at man på et hvert tidspunkt kan trække sit samtykke tilbage.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysningerne opbevares indtil 14 dage efter arrangementet og slettes herefter. Har man afgivet samtykke til modtagelse af nyhedsbrev, opbevares oplysningerne så længe, man er aktiv abonnement på nyhedsbrevet eller indtil man trækker sit samtykke tilbage. Personoplysningerne slettes ligeledes såfremt teknisk modtagelse af e-mailen nægtes (eks. hvis mailkonto nedlægges).

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Når man køber nogle af vores online produkter

Formål
Når man køber et af vores online-produkter som billetter eller bidrag, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne give adgang til ydelsen og modtage betaling for ydelsen og fakturere efter bogføringslovens regler.

De angivne personoplysninger vil ikke  blive tilknyttet virksomhedens nyhedsbrev, med mindre man selv aktivt giver samtykke til dette i forbindelse med købet. E-mailadressen vil kun blive brugt efter markedsføringslovens regler herom.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger er baseret på at kunne overholde en aftale om købet. 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn, telefonnumer og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysningerne til brug for bogføringsloven opbevares indtil 5 år efter udløbet af regnskabsåret og slettes herefter. E-mail opbevares indtil man framelder sig e-maillisten.

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Når man besøger vores Facebook sider

Formål
Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger kirkens Facebook-sider ("fansider"). Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for menigheden og brugere af kirken, besvare henvendelser og lignende beslægtede formål.

De konkrete Facebook-sider administreret af Brøndby Strand Kirke er:
www.facebook.com/brondbystrandkirke

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet. 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne som udgangspunktet forblive på siden, så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Automatisk afgørelser og profilering
Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

Hvem overfører og videregiver vi personoplysninger til

Vi benytter os af en række eksterne virksomheder og services, som behandler personoplysninger på vores vegne. Disse er databehandlere for os. For alle vores databehandlere gælder det, at vi har indgået databehandleraftaler, der sikrer, at vores krav til beskyttelse af personoplysninger følges.

Vi samarbejder udelukkende med databehandlere som er beliggende i EU/EØS, så personoplysninger ikke overføres til usikre tredjelande.

I visse tilfælde kan vi under legitim interesse og/eller retlig forpligtelse videregive personoplysninger til eksterne virksomheder. Det kunne være Kirkeministeriet, borger.dk, SKAT og andre offentlige myndigheder. Fælles for disse gælder, at de selv bliver dataansvarlige for de personoplysninger, de modtager fra os, da de selv bestemmer formål mv.

Brug af fotos

Brøndby Strand Kirke gør opmærksom på, at vi til arrangementer og gudstjenester i kirken tager billeder og/ eller optager video til brug på kirkens hjemmeside, Facebook, Sognebladet og andre publikationer, som kirken udgiver. I enkelte tilfælde kan det også være under andre kirkelige handlinger, dog ikke uden forudgående skriftlig accept fra de involverede.

I enkelte tilfælde vil vi bede om samtykke i forbindelse med tilmelding til fx konfirmation, babysalmesang, minikonfirmand og lignende aktiviteter. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at den nedre aldersgrænse er i den nye persondataforordning er 13 år. Det vil sige, at konfirmander i langt de fleste tilfælde selv skal give samtykke om brug af billeder og anden data.

Såfremt man ikke ønsker at optræde i kirkeligt regi eller offentligt i de nævnte medier, kan man gøre fotografen opmærksom herpå.

Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op og opfylder persondataforordningen.

Periode for opbevaring

Dine informationer opbevares i det tidsrum, som lovgivningen tillader. Vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af informationens karakter og hensigten med opbevaringen. Der kan derfor ikke angives en specifik tidshorisont for, hvornår oplysningerne slettes.

Den registreredes rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har indsamlet om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har desuden ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov for det. 

Hvis man ved eller har en formodning om, at vi behandler personoplysninger om en selv, har man en række rettigheder i forhold til behandlingen. De enkelte rettigheder er uddybet herunder.

Skulle man vælge at gøre en af sine rettigheder gældende, eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om en selv, skal man rette henvendelse via e-mail på Broendbystrand.sogn@km.dk . Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten - for at sikre, at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende - igangsætter vi processen.

Retten til indsigt
Man har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om en selv. Såfremt vi behandler personoplysninger om personen, udleverer vi gennemsigtig information om disse samt formål og lovhjemmel.

Retten til at gøre indsigelse
Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves, vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Retten til at bede om begrænsning
Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om sletning
Man har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver kirken ret til at opbevare personoplysningerne.

Retten til at bede om berigtigelse
Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til Dataportabilitet
Man har ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger man selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage
Man er altid velkommen til at henvende sig til Brøndby Strand Kirke, hvis man har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af sine personoplysninger. Hvis man ikke er tilfreds med vores svar, har man mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside

Ejer- og kontaktoplysninger:

Brøndby Strand Kirkes
Centrum 90
2660 Brøndby Strand

CVR-nr.: 22453516

E: Broendbystrand.sogn@km.dk

Opdatering af vores persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik er version 1 og er gældende fra 24. juni 2018.