Kirkebil

Kirkebil tilbydes gratis til gudstjenester og til kirkelig undervisning, der finder sted i kirken – f. eks. Mandagsmøder, Bordet rundt.
Der tilbydes ikke kirkebil til koncerter og sociale/ diakonale arrangementer.

Bestilling af kirkebil:
Henvendelse til kirkekontoret  (tlf 43 73 44 54) sidste hverdag inden aktiviteten kl 12. Dvs. fredag kl 12 for både gudstjeneste og mandagsmøder og onsdag kl 12 for temamøder, hvis temamødet er torsdag.

I forhold til hjemtransport kan det både bestilles samtidig med, at man bestiller kørsel til kirken, og ved selve aktiviteten, hvor det så enten er kirketjener, kirke-/kulturmedarbejder eller præst, der foretager opkaldet til taxa.