Kirkebil

Er du dårligt gående eller har svært ved at komme frem og tilbage tilbyder brøndby Strand Kirke gratis transport til gudstjenester eller kirkelig undervisning.

Det kan f. eks. være Temamøder, bibelstudie så som Bordet rundt.
Der tilbydes ikke kirkebil til koncerter og sociale/ diakonale arrangementer, her må man benytte sig af flextrafik eller evt. køre sammen med en  god nabo.

Bestilling af kirkebil:
Henvendelse til kirkekontoret  (tlf 43 73 44 54) sidste hverdag inden aktiviteten kl 12. Dvs. fredag kl 12 for gudstjeneste og onsdag kl 12 for temamøder, hvis temamødet er torsdag.

I forhold til hjemtransport kan det både bestilles samtidig med, at man bestiller kørsel til kirken eller ved selve aktiviteten,  bare tag fat i en af de nærmeste medarbejdere.