Temarække: Hvad er kristendom?

”Kirken skal altid reformeres” er et gammelt udsagn. Hermed menes, at selvom kirkens budskab er uforanderligt, så er måden, hvorpå dette budskab skal aktualiseres ikke uforanderlig. Det er nødvendigt, at kirken følger med og fornyer sig – reformerer sig – så dens budskab altid aktualiseres bedst muligt ind i samtiden og kulturen den er en del af.

I foråret har vi gennem 4 af de 10 Beta-aftner sat fokus på dette ved at se nærmere på 4 teologer, der hver på deres måde har sat et aftryk på kirken og den teologiske tænkning i deres tid. 

Martin Luther:

Vi blev klogere på, hvad der for Martin Luther var det egentlige. Det som han ikke kunne gå på kompromis med. Særligt var fokus på en gennemgang af de 4 reformatoriske grundudsagn

a. Skriften alene
b. Troen alene
c. Nåden alene
d. Kristus alene

N. F. S. Grundtvig:

Grundtvig var ikke bange for at tænke store tanker. Han var selv opmærksom på, at kirken også på hans tid måtte re-formes – gentænkes. På denne aften blev vi klogere på Grundtvigs tanker om kirke og tro – og ikke mindst på, hvordan de udviklede sig gennem hans liv. Således blev det klart, at det ikke kun er kirken – men måske også os i den, der skal reformeres.

C. S. Lewis:

C. S. Lewis er en af de kristne forfattere, der har inspireret flest lægfolk i det 20. århundrede. Vi hørte om hans betydning i samtiden. Hans egen vej tilbage til troen på Gud. Og så hørte vi en del om de tanker, der lå bag hans meget kendte og højtelskede bøger om fantasti-verdenen Narnia og løven Aslan.

N. T. Wright:

På den 4 og sidste aften i denne foredragsrække hørte vi om den tidligere anglikale (Church of England) biskop N. T. Wright. Han er i dag en højt estimeret forsker, hvis skrifter til lægfolk vinder stadigt større udbredelse. Ligesom C. S. Lewis har han en evne til at gøre evangeliet forståeligt for lægfolk – uden at give køb på sine betydelige teologiske indsigter. På denne aften blev vi præsenteret for en komprimeret genfortælling af frelseshistorien – som N. T. Wright forstår den. Særlig var fokus på Det Gamle Testamente, men der var et kort udblik til, hvad det betyder for os som kirke og kristne i dag.