Brøndby Strands Kirkes menighedspleje

 

Menighedsplejen er en frivillig forening under Brøndby Strand Kirke, hvis formål er at lave kirkeligt-socialt arbejde for lokalområdet og dens beboere.

Det sociale arbejde er mangeartet og spænder fra hjælp til den enkelte feks. som bindeledet familie og borgeren eller kommunen og borgeren, hvor menighedsplejen kan stille med bisiddere.

Strandens menighedspleje har de senere år især lagt vægt på "kampen mod ensomhed", mange arrangementer er bygget op omkring at  skabe fællesskaber, fællesskaber der ikke tære på borgerens økonomi, men fællesskaber der bygger på tryghed & samværd især igennem det, at mødes over et måltid mad. 

Hvad enten man deltager som frivillig eller som bruger af tilbuddet giver det sammenhold, nærværd. Det at være frivillig kan være en måde at drive egen ensomhed væk, og en chance for at knytte nye bånd.

Spisestuen som er et af arrangementer, tiltrækker henved 75 brugere og ca. 8 frivillige. Arrangementet hviler i sig selv dels ved kommunal støtte og ved direkte bidrag. Juleaften er ligeledes et intiativ der er skabt til kamp mod ensomhed. Denne aften er et samarbejde med ældresagen  og igen frivilig indbetalte bidrag.

Børnefamilier er et andet område der bliver arbejdet med, her satses der især på fælles ferie for hele familien samt weekendture for børnene allene, her spiller frivilighed også ind. Julehjælp, er et tilskud til især familier med børn, hvert år kan børnefamilier og andre der befinder sig i en usikker situation i den dyre juletid. Der ansøges hvert år i november og der deles gavekort og samt gaver ud i dagene op til jul. Brøndby Strand Kirkes menigehdspleje, delte omkring 40.000 kr ud i 2023. 

Menighedsplejen er kun for de store grupper, men også for den enkelte, for hvor går alkoholikeren, den hjemløse eller andre stærktudsatte hen når systemet ikke virker, netop her er menighedsplejen særdeles stærk. Her er ingen journalisering eller fordømmelse når der igen er behov for hjælp enten økonomisk eller opbevaring af private ting, som en hjemløs feks. kan ha svært ved placere. Her er altid et måltid mad, en kop kaffe og en snak i øjenhøjde. 

 

Det er også menighedsplejens frivillige der f.eks. hjælper, når en ækdre borger ikke kan få hjælp til at få pakket flyttekasser ud, eller hængt et billede op på væggen. Det er menighedsplejen der tager over når vores velfærdssystem ikke kan række længere.

Manigehdsplejen giver også plads og jobs til den der har socialt frikort, eller har brug for en pratikplads, eller til den der skal udsluses fra fængslet eller har brugfor at udføre samfundstjeneste. 

Det er et givtigt og vigtigt område.

Selvom ovenståen er vigtig kigges der også ind i fremtiden og de udfordringer der ligger forud. Udfordringer der skal helst skal tages hånd om før det er for sent og de er vokset sig til problmer derfor er Brøndby Strand Kirkes menighespleje og menighedsråd åbne overfor samarbejde på kryds og på tværs af systemer og der arbejdes pt. på vhordan fremtiden skal gribes an.

 

 

Læs vedtægterne for Brøndby Strand Kirkes Menighedspleje her.

Læs formandens beretning 2022 for Brøndby Strand Kirkes Menighedspleje her.

Se regnskabet 2021 for Brøndby Strand Kirkes Menighedspleje her.