MENIGHEDSPLEJEN

BRØNDBY STRAND KIRKES MENIGHEDSPLEJE

Menighedsplejen er en frivillig forening under Brøndby Strand Kirke, hvis formål er at lave kirkeligt-socialt arbejde for sognets beboere – enkeltpersoner såvel som grupper.

Menighedsplejen står for en række forskellige initiativer, projekter og arrangementer.
Hver anden tirsdag året igennem er der Spisestue, hvor alle der har lyst kan komme og få et gratis måltid varm mad.
Hyggeligt samvær, kaffe og lidt spiseligt fås også i Café Brønden onsdag eftermiddag og i Herrehjørnet sidste torsdag i måneden. Begge dele hører også under Menighedsplejen.

I juli måned hvert år organiserer Menighedsplejen en uges ferie for socialt udsatte, ligesom vi deltager i Folkekirkens ferieprojekt for familier på overførselsindkomst.

Mod årets slutning uddeler Menighedsplejen julehjælp til ansøgere i sognet med anstrengt økonomi – ofte børnefamilier/eneforsørgere. Julehjælpen gives i form af et gavekort til et supermarked og kan ansøges primo november hos præsterne/kordegnen/kirke- og kulturmedarbejderen.

I løbet af året uddeles mindre beløb som akut hjælp.

Menighedsplejen bestræber sig på at nå så langt ud, som midlerne rækker til. I samarbejde med Sammenvirkende Menighedsplejer yder vi støtte til udsatte borgere i Brøndby Strand, f.eks. med hjælp til mad, tandlægebesøg eller uforudsete regninger.

Midlerne til Menighedsplejens arbejde kommer bl.a. fra den årlige Julestue, fra loppebod ved Kulturweekenden, fra afgrøde-auktion ved Høstgudstjenesten og andre tilbagevende arrangementer og aktiviteter. Men vi søger også løbende fondsmidler – både fra private fonde, fra Nordea Fonden, fra Socialministeriet og fra kommunens §18-midler.
Endelig kommer en stor del af Menighedsplejens indtægter fra private bidrag. Vi samler hver uge ind i kirkebøssen til Menighedsplejen og siger STOR TAK for hvert bidrag, der lægges heri. Bidrag kan også gives via MobilePay på 23137.


Brøndby Strand Menighedspleje ledes af en bestyrelse på 7 personer, pt.:
Formand: Jette Hansen, mail: sognm@brondbystrandkirke.dk  telefon: 29 41 43 50
Næstformand: Michael Hald Jacobsen, mail: mihj@km.dk  telefon: 29 41 40 35
Kasserer: Mogens Hastrup
Sekretær: Kirsten Eriksen
Menig: Ursula Ljungqvist
Menig: Else Christensen
Menig: Dorthe Stenholdt

Suppleant: Hilde Sølling Thomsen
Suppleant: Katrine Kjølstad
Suppleant: Kate Johansen

Alle kirkens præster har i følge vedtægterne ret til at deltage i møderne, og de har taleret. Tilsammen har de 1 stemme ved afstemninger.
Bestyrelsen udpeges på Menighedsplejens årsmøde, som er åbent for alle. Her fremlægges også det reviderede regnskab, og Menighedsplejens formand aflægger beretnings om det forløbne års aktiviteter.

Læs vedtægterne for Brøndby Strand Kirkes Menighedspleje her.

Læs formandens beretning 2022 for Brøndby Strand Kirkes Menighedspleje her.

Se regnskabet 2021 for Brøndby Strand Kirkes Menighedspleje her.