Gudstjenester

Udover den klassiske søndagsgudstjeneste, som kaldes "højmesse," tilbyder vi også andre typer gudstjeneste. Se beskrivelser nedenfor.

Vores normale gudstjenestetid er 10.30.

Fællesskab er vigtigt! Derfor er der gratis kirkekaffe efter hver gudstjeneste. Her er enhver hjertelig velkommen.

NB: For gangbesværede er der gratis kirkebil. Denne skal bestilles hos kordegnen senest torsdag før gudstjenesten.