Migrantmenigheder

Hver søndag eftermiddag lyder der lovsang på forskellige tungemål i kirkens mødelokaler, når den danske folkekirkemenighed er færdig med højmessen, hvor der bliver sunget Grundtvigsalmer og prædiket på dansk.

Menighedsrådet i Brøndby Strand Kirke har nemlig givet lov til at to såkaldte migrantmenigheder bruger kirkens lokaler to gange om ugen. Hver fredag aften mødes de uafhængigt af hinanden til bedemøde og om søndag kommer fejrer den ene menighed gudstjeneste kl. 12.00 og den anden kl. 15.00. Gudstjenesterne er åbne for enhver og skulle man få lyst til at besøge dem en søndag, vil man opdage at udtryksformen og musikstilen er væsentlig anderledes end den mange danskere kender fra folkekirken. Musikken er mere rytmisk, prædikenen længere og lovprisningen mere livlig og fremstår umiddelbart som hvad nogle ville betegne som mere inderlig.

Teologi og udtryksform kan variere – ligesom den kan det internt i en bred folkekirke – men vores to migrantmenigheder og vi bekender os til en treenig Gud og forstår Jesus som vores Herre og verdens frelser. Deri er vi ens.

Menighedsrådet mener, det er vigtigt, at vi som folkekirke tager vores ansvar som værtskirke og majoritetskirke i dette land på os og lader mindre migrantmenigheder bruge vore faciliteter.

Vores relation med de to menigheder er venskabelig og vi mødes nogle gange om året til fx fællesspisningen ”Middag på Tværs” og den internationale provstigudstjeneste, hvor hensigten er at lære hinanden at kende og derved nedbryde fordomme og blive gensidigt inspirerede.
 

FAKTA:

Følgende menigheder fejrer gudstjenesten om søndagen i ØST-lokalet:

Kl. 12.00 The end times Church – engelsktalende (kontaktperson: Stephen Osei Sarfo)

Kl. 15.00 Resurrection International Christian Centre – fransktalende (kontaktperson : pastor Jacques Musungay Kalala)

Migrantmenigheder sammenkomst