Migrantmenigheder

Hver søndag eftermiddag lyder der lovsang på forskellige sprog, ja nogle ville nok kalde det tungemål. Det foregår for det meste lige efter Brøndby Strands Kirkes Højmesse , men hvor den danske menighed samles om troen i kirkerummet og synger Grundtvigs eller Ingemans salmer, mødes migranmenigheden i de tilstødende mødelokaler og smukke stemmer samt farverig musik strømmer ud fra de mange der er samlet om den kristne tro.

Det er Menighedsrådet i Brøndby Strand Kirke der har åbnet op for migrantmenighederne, så de kan mødes et par gange om ugen.

Hver fredag aften er de til bedemøde, her fungere det lidt som vi kender en dansk reception, man kommer og går som man vil inden for en vis tidsramme.

Søndag er der 2 forskellige menigheder der har gudstjeneste.

Gudstjenesterne er åbne for enhver og  besøger man dem  en søndag, vil man opdage, at udtryksformen og musikstilen er væsentlig anderledes end den vi kender fra den danske folkekirke. Musikken er mere rytmisk, prædikenen længere og lovprisningen mere livlig og fremstår umiddelbart som hvad nogle ville betegne som mere inderlig og passioneret.

Teologi og udtryksform kan variere – ligesom den gør i den danske folkekirke – men vores to migrantmenigheder og vi bekender os til en treenig Gud og forstår Jesus som vores Herre og verdens frelser. Deri er vi ens.

Menighedsrådet mener, det er vigtigt, at vi som folkekirke tager vores ansvar som værtskirke og majoritetskirke i dette land på os og deler vores faciliteter med  migrantmenigheder.

Vores relation med de to menigheder er venskabelig og vi mødes nogle gange om året til fx fællesspisningen ”Middag på Tværs” og den internationale provstigudstjeneste, hvor hensigten er at lære hinanden at kende og derved nedbryde fordomme og blive gensidigt inspirerede.
 

FAKTA:

Følgende menigheder fejrer gudstjenesten om søndagen i ØST-lokalet:

Kl. 12.00 The end times Church – engelsktalende (kontaktperson: Stephen Osei Sarfo)

Kl. 15.00 Resurrection International Christian Centre – fransktalende (kontaktperson : pastor Jacques Musungay Kalala)

 

Migrantmenigheder sammenkomst