Udvalg

Aktivitetsudvalg:

  • Peter Sander
  • Michael Hald Jacobsen (formand)
  • Eva Østergaard
  • Jette Steen Hansen
  • Jakob Vedtofte
  • Hanne Kristoffersen
  • Katrine Kjølstad
  • Yvonn Djervad

Arbejdsmiljø organisation:

  • Elisabeth Krarup de Medeiros (menighedsrådets repræsentant)
  • Eva Østergaard (medarbejdernes repræsentant)

Haveprojekt udvalg:

  • Arne Kristoffersen
  • Keld Jepsen
  • Søren Sørensen
  • Elisabeth Krarup de Medeiros
  • Mikael Laursen
  • Jette Steen Hansen

IT ansvarlig:

  • Oliver Astrup

Kirke og Præsteboligudvalg:

  • Keld Jepsen (Kirkeværge)
  • Michael Hald Jacobsen
  • Arne Kristoffersen
  • Oliver Astrup
  • Mikael Laursen

Kollektudvalg:

  • Peter Sander
  • Michael Hald Jacobsen
  • Elisabeth Krarup de Medeiros

Menighedsplejen:

  • Jette Hansen (Formand)
  • Elisabeth Krarup de Medeiros (Næstformand)
  • Else Christensen
  • Lo Østergaard
  • Dorthe Stenholdt Sørensen
  • Ursula Ljungqvist
  • 1. suppleant: Kate Johansen
  • 2. suppleant: Hilde Sølling Thomsen
  • Kasserer: Mogens Hastrup
  • Revisor: Annette Reckendorph

Udsmykningsudvalg:

  • Peter Sander (formand)
  • Katrine Immerkjær Kristiansen
  • Jette Steen Hansen
  • Søren Sørensen

Unge udvalg:

  • Michael Hald Jacobsen (Formand)
  • Dorthe Sørensen

Valgbestyrelsen:

  • Elisabeth Krarup de Medeiros (Formand)
  • Bent Lehrmann Jørgensen
  • Søren Fogh Sørensen

Global Missions udvalg:

  • Arne Kristoffersen (Formand)
  • Birthe Raffa
  • Elisabeth Krarup de Medeiros
  • Ulla Lunde Hansen
  • Ursula Ljungqvist

Kirkehøjskolen:

  • Peter Sander
  • Jakob Vedtofte

Visionsudvalg

  • Michael Hald Jacobsen (Formand)
  • Arne Kristoffersen
  • Keld Jepsen
  • Dorthe Sørensen

Frivillighedsgruppen

  • Torben Lindbjerg (Formand)
  • Elisabeth Krarup de Medeiros
  • Jette Steen Hansen
  • Keld Jepsen
  • Frieda Petersen

Grøn Kirke Udvalg

  • Elisabeth Krarup de Medeiros
  • Jette Steen Hansen
  • Keld Jepsen
  • Katrine Immerkjær Kristiansen
  • Mikael Laursen
  • Claus Djervad

Personale Udvalg

  • Elisabeth Krarup de Medeiros
  • Michael Hald Jacobsen
  • Keld Jepsen
  • Frieda Petersen
  • Arne Kristoffersen
  • (Medarbejder repræsentant, kan indkaldes efter behov)

Skoletjenesten

Provstiet har to MR-repræsentanter og to præsterepræsentanter, disse er:

  • Tommy Carlsen, Glostrup
  • Anne-Marie Seidler, Brøndbyvester
  • Sofie Lindegaard, Præst Vallensbæk
  • Karen Margrete Evald, Præst Herstedøster

Skoletjeneste ambassadør: Oliver Astrup