Kirkebygningen.

Lidt historie: Midlertidig kirke:

Brøndby Strand er et udviklingsområde, der er blevet udbygget særdeles stærkt i 60'erne og 70'erne med mange boliger, hvorfor der i 1967 blev etableret en midlertidig kirke - trækirke - tegnet af arkitekt Holger Jensen.

 

Den 17. juni 1969 samledes Brøndby Strand Sogns første menighedsråd. Den 1. november 1973 blev sognet udskilt fra Brøndbyvester og blev dermed et selvstændigt sogn med kirkebogsregistrering.

Kirken

Menighedsrådet gik hurtigt i gang med planerne for en ny kirke. Der var forskellige forslag til placering og arkitektur. I begyndelsen var det planen at kommunen skulle stille en grund til rådighed for kirkebyggeriet, i esplanadebunden. Det var der politisk uenighed om, og mange beboere var imod at der skulle bygges i esplanadebunden, det skulle være et rekreativt område. Enden blev at kirken købte en grund syd for Esplanadevejen, vest for centret. Så vidt vides betalte kirken 1 krone for  grunden til kommunen.

Dette billede af et tidligt forslag til kirkens arkitektur var i Sydkysten d 25/4 1973.

Ny Kirke

Det første spadestik til den nye kirke blev taget i december 1982.

Kirken er tegnet af arkitekt Jørgen Blytmann og er dennes eneste kirkebyggeri. Den er bygget i beton og tegl, hvortil der er anvendt mursten i fem nuancer, og gulvene er belagt med Höganäs-klinker

 

Billede fra byggeriet: Råhus

 

Den 30. september 1983 blev grundstenen indmuret bag kobberpladen mellem den store dør og døbefonten. Det skete ved en ceremoni hvor Biskop Johannes Johansen, kirkeminister Elsebeth Koch-Petersen og provst Knud Magnussen var til stede. Ved den lejlighed udtalte menighedsrådet:

Formålet med dette byggeri er at opføre en kirke, som ved sin størrelse og indretning imødekommer de forventninger, der i tiden må stilles til en kirkebygning. - Det er menighedsrådets ønske, at dette hus må danne ramme om mange forskellige aktiviteter, som kan kalde på enhver. Måtte kirken gennem alt, hvad der foregår her, tjene sit formål: at være Herrens hus og menighedens hjem, - måtte Ordet forkyndes, sakramenterne forvaltes og lovsang og bekendelse lyde til Guds ære.

 

Den 2. december 1984 - 1. søndag i advent - blev kirken indviet af biskop Johannes Johansen, der også havde skrevet en salme til lejligheden. Salmen kan ses her (link til salmeteksten)

 

Kirkerummet

Kirkerummet er placeret i bygningens centrum med de andre faciliteter udenom. Kontorerne er placeret mod syd og mødelokalerne mod nord. Efter om- og til-bygning i 2021 med ny stor menighedssal, som kan deles i 3 rum, blev de oprindelige møderum ændret til hhv. køkken og depotrum.

Stolene i kirkerummet var oprindelig betrukket med uldstof i en orange farve. I 2019 blev alle stole og bænke ombetrukket med læder i forskellige farver. Det har givet kirkerummet et nyt og friskt udtryk.

Billede af stole i kirkerum

Kirkens alter, prædikestol og døbefont er udført i bornholmsk granit fra Paradisbakkerne.

Korset i korrundingen består af to hele stykker eg. Det er tegnet af arkitekten, udført og skænket kirken af snedkermester Georg Wohlers, der også har udført alt andet træarbejde i kirken.

 

Håndvævede alterduge, korset på kirkens tårn og flagstang med flag blev skænket af sognets daværende sykreds.