Mødeplan og dagsorden

Dagordenen for næste møde kan findes her. Den vil være tilgængelig ca. 1 uge før mødet.

Dagsorden for tidligere møder fremgår af referaterne.

Hent dagsordnen her.