Udlejning

Mindesamvær/begravelseskaffe

Kirkens "lilla" og "grøn" mødelokaler kan lejes til mindesamvær/begravelseskaffe efter en begravelse/bisættelse som finder sted i Brøndby Strand Kirke.
Der to muligheder:

  • Et lokale med plads til max 30 personer.
  • To lokaler med plads til max 60 personer.

Kirken booker personale, der sørger for opdækning i lokalerne, opvask og oprydning bagefter. Kirken sørger også for kaffe/te og vand/ saftevand.
Lejekontrakt og regler for leje kan findes her. Lejemålet aftales med præsten.

Bemærk: Kirken har et korps af personer som aflønnes efter ordningen om 'socialt frikort'. D.v.s. man giver personer på overførselsindkomst mulighed for at tjene en lille ekstra skilling skattefrit. 

Foreninger og organisationer

Foreninger og organisationer har mulighed for at leje et eller flere lokaler i Brøndby Strand Kirke mod betaling. Betalingen går ubeskåret til kirkens menighedspleje (sociale arbejde)

Lejekontrakt og regler for leje kan findes her. Kontrakten kan printes eller udleveres på kirkekontoret. Tidspunkt for lejemålet aftales med kirkekontoret, der kan oplyse hvornår lokalerne er ledige.