Kirkerummet

Kirken er tegnet af afdøde arkitekt Jørgen Blytmann og er dennes eneste kirkebyggeri. Den er bygget i beton og tegl, hvortil der er anvendt mursten i fem nuancer, og gulvene er belagt med Höganäs-klinker

  • Kirkerummet er placeret i bygningens centrum med de andre faciliteter udenom. Kontorerne er placeret mod syd og mødelokalerne mod nord.
   Kirkens menighedsrådssal kan slås sammen med det ene af konfirmandlokalerne, og det giver mulighed for at holde møde med opdækning til 100 mennesker.

 

Kirkerummet

  • Kirkens alter, prædikestol og døbefont er udført i bornholsk granit fra Paradisbakkerne.
  • Korset i korrundingen består af to hele stykker eg. Det er tegnet af arkitekten, udført og skænket kirken af snedkermester Georg Wohlers, der også har udført alt andet træarbejde i kirken.
    
  • Håndvævede alterduge, korset på kirkens tårn og flagstang med flag er skænket af sognets sykreds.

Mosaikruden

Mosaikruden

Kirkens mosaikrude blev indviet af Biskoppen ved en festgudstjeneste søndag d. 5. september 1999. Ruden er skabt af billedkunstneren Billy Sjur Olsen med udgangspunkt i linien "Lyset blir til. Se, opstandelsen lyner" fra Johannes Johansens salme til indvielsen af kirken.
Foto af Brøndby Publisher

 

Dåbsfad og kande

Udført af billedkunstner Simon Aaen fra Rønde, i samarbejde med ”Pust” glasværksted i Ebeltoft i 2016.

Om dåbsfadet skriver Simon Aaen:
Vintræet set fra oven, fra Guds perspektiv, vingårdsmanden der holder øje med vintræet og dens grene. Vi som mennesker er grene der bliver podet på træet/Jesus gennem dåben, dermed bliver vi en del af vingården og Guds rige. Altså bliver det lille ny døbte barn, en del af den kristne menighed.

Om dåbskanden skriver Simon Aaen:
Og tunger som af ild viste sig dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.

Dåbsfad og kande Dåbsfad og kande Dåbsfad og kande