Gudstjenester og musik

For Luther var et af de afgørende punkter, at gudstjenesten blev fornyet, så den blev forståelig for den almindelige kristne. Han oversatte de bibelske tekster til tysk og producerede en mængde salmer som skulle synges til gudstjenester.

Siden Luthers tid er der gået mange år. Der er kommet meget ny musik til – og mange nye gudstjenesteformer. I foråret 2017 sætter vi fokus på dette på flere måder: