Målsætninger

Målsætningerne skal hjælpe os med at sikre, at vi arbejder hen imod at opfylde visionen. Målsætningerne er inddelt i 4 hovedpunkter: Overordnet – Åbent – Givende – Fællesskab

Overordnet Målsætning:

  • Alle i Menighedsrådet skal kende visionen og arbejde for, at den udleves
  • Alle ansatte (med 20+ times ansættelse) skal kende visionen
  • Nøglefrivillige skal kende visionen
  • Visionen skal synliggøres for menighed og gæster
  • Gode arbejdsforhold for de ansatte, der er ansat til at føre visionen ud i livet

Åbent fællesskab - Målsætning:

  • Fokus på, at vi er et åbent fællesskab
  • At de der kommer til kirkelige handlinger oplever, at de er velkomne.
  • At nye der kommer til arrangementer oplever, at de er velkomne
  • Ansatte, frivillige og MR skal gå foran med et godt eksempel – og reagere, hvis de ser noget, der strider mod visionen.

Givende fællesskab - Målsætning:

Det er et mål, at vi drager omsorg for hinanden. 

Fællesskab - Målsætning:

Jf. definitionen ovenfor, så ønsker vi, at vi er et fællesskab, der kommer hinanden ved og som deler og liv og tro.

Vi har/opretter/skaber relevante fællesskaber indenfor:

Familieliv:

  • Babysalmesang – sang og musik for babyer (med voksen)
  • Ulvetime – sang og musik for de 1-4 årige (med voksen)
  • Fred og Fællesskab – gudstjeneste i børnehøjde
  • ”Familieliv” – Aktivitet fredag aften med fokus på de voksne (og børnepasning i kirken)

Tro og eksistens:

  • Alpha
  • Tema-aftner
  • Mini-konfirmand
  • Konfirmand
  • Højmesser og andre gudstjenester/kirkelige handlinger 

Diakoni:

  • Vi støtter op om Menighedsplejens arbejde
  • Grøn kirke
  • Global Mission

Musik:

  • (Spirekor)
  • Juniorkor
  • Kantori
  • Koncerter