Kirkelige Handlinger

Ud over gudstjenester varetager kirkens præster en række kirkelige handlinger. Se nærmere beskrivelser i menuen til venstre.

Hvis man ønsker en kirkelig handling af en bestemt præst, kan man kontakte præsten direkte. Ellers bedes man kontakte kordegnekontoret.

Her på siden kan du finde informationer om registrering ved fødsel samt kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og bisættelse.