Om Kirken

Kirkens historie

Brøndby Strand er et udviklingsområde, der er blevet udbygget særdeles stærkt i 60'erne og 70'erne med mange boliger, hvorfor der i 1967 blev etableret en midlertidig kirke - trækirke - tegnet af arkitekt Holger Jensen.

Den 17. juni 1969 samledes Brøndby Strand Sogns første menighedsråd. Den 1. november 1973 blev sognet udskilt fra Brøndbyvester og blev dermed et selvstændigt sogn med kirkebogsregistrering.

Det første spadestik til den nye kirke blev taget i december 1982. Den 30. september 1983 blev grundstenen indmuret bag bronzepladen mellem den store dør og døbefonten.
Den 2. december 1984 - 1. søndag i advent - blev kirken indviet af biskop Johannes Johansen, der også havde skrevet en salme til lejligheden. Herunder er gengivet et udpluk fra salmen:

Lyset blev til i det værk, du begyndte.
Morg'nens mirakler mangfoldigt må ske.
Kristus, livsalige ord du forkyndte:
Fanger blir frie, og blinde skal se.

Lyset blev slukket, og øjnene onde,
da du blev styrtet i dødsriget ned.
Fanget, fortrykt må du selv gå til grunde,
du, der er kommet med nåde og fred.

Lyset blir til. Se, opstandelsen lyner.
Nådeår fik vi. Gudsordet har lydt.
Mødrenes drømme og fædrenes syner
klares i lyset. Det gamle blir nyt.

Salmen er inspireret af Lukas evangeliet, kap. 4, vers 16-30.