Messehageler og stola.

Den hvide messehagel.

Første søndag i advent 1988 fik kirken sin første messehagel. Kunstvæver Grethe Tønnes Nielsen fra sognet har vævet den, en af menighedsrådsmedlemmerne gennem mange år Rigmor Højlund har syet den og Helga Mortensen fra basarkredsen har udført broderierne. Motivet på ryggen er jerusalemskorset eller missionskorset. Man valgte det, fordi det var udsmykningen over alteret i trækirken.

Det er et kors med lige lange korsarme og fire små kors i hjørnerne. Det er symbolet på Jesu befaling om at sprede det glædelige budskab ud til alle folk (alle verdenshjørner). Derfor kaldes det også missionskorset.

Den grønne messehagel.

Den 19. november 1989 fik kirken så sin anden messehagel. Væver Ruth Buksti har både vævet og syet den smukke grønne messehagel. Motivet er "sædekornene". På forsiden ses tre gyldne frø (i vævningen, med effekttråde, bundet sammen i en antydet cirkel) omkring det asymmetriske kors. På rygsiden er frøene spirede til fuldmodne hvedeaks. Frøet symboliserer Ordet, som Gud igennem sin søn, Jesus Kristus, Iod spire i menneskene. De tre modne aks skal symbolisere Treenigheden: Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Helligånden samt vise frugten af Guds uendelige kærlighed. Aksenes blade binder de tre stængler sammen i asymmetriske kors.

Bundvævning: Uld på hørtrende. Motiverne: Silke.

Den violette messehagel.

Den 1. marts 1992 fik kirken sin tredje messehagel, vævet af uld og silke. Vævningen udført af lsabel Aboz Madsen og lda Kornerup. Hagelen er designet som et kors i sølv -og guldbroderi, indpasset efter kirkens arkitektur. Design, broderi og montering: Elise Hansen, Køge. Motivet er treenigheden (Faderen, Sønnen og Helligånden), symboliseret ved 8 x 3 felter med nedlagt guldtråd. Den runde figur i centrum symboliserer Kristus. De tværgående og lodrette guld og sølvtråde danner kors, der ligesom motivet på forsiden viser hen til Langfredag. Cirklen i korsets centrum er symbol på jorden, solen og Jesus Kristus, som enhver gudstjeneste skal vise hen til.

Den røde stola.

Stolaen er designet af Hanne Hjort Hansen, og indviet 2. juledag 2018.

Udsmykningsudvalget lagde vægt på at kunstneren havde en relation til kirken og at dekorationen på stolaen havde et lokalt udtryk.

Valget faldt på organistens svigermor (for hvem det var den første stola, men har lavet en grøn sidenhen til Gesten Kirke)

Dekoration: i nakken er kirken meget ”naturtro” og på forsiden højhuse & parcelhuse, skov.

Vi er blevet meget glade for at den har så stærkt lokalt præg.