Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 9 valgte medlemmer (valgt 2022) , de tre præster og en medarbejderrepræsentant. Menighedsrådet har ansvar for kirkens drift, dvs økonomi, vedligeholdelse, og kirkens ansatte, dog ikke præsterne, som er ansat af kirkeministeriet (men på menighedsrådets indstilling). De har også ansvar for de aktiviteter der foregår i kirken. Der er valg igen i november 2024.

Til valgforsamlingen den 20. september blev der opstillet en liste, og der kom ingen alternativ liste, hvorfor der ikke blev afholdt afstemningsvalg men de  9 medlemmer og 3 suppleanter der blev valgt ind på valgforsamlingen udgør menighedsrådet fra 27. november 2022 og to år frem. 

Menighedsrådet:

Menighedsrådet 2022-2024

Fra venstre: Peter Sander, Keld Jepsen, Frieda Petersen, Dorthe Stenholdt Sørensen, Arne Kristoffersen, Søren Fogh Sørensen, Michael Hald Jacobsen, Mikael Schmidt Laursen, Oliver Astrup, Bent Lehrmann Jørgensen, Jakob Ibsen Vedtofte, Elisabeth Krarup de Medeiros.

 

Arne Kristoffersen – Formand

Arne Kristoffersen

Oliver Astrup – Næstformand, IT-ansvarlig

Oliver Astrup

Keld Jepsen – Kirkeværge

Keld Jepsen

Bent Lehrmann Jørgensen

 

Bent Lehrmann Jørgensen

 

 

 

 

 

 

 

 

Frieda Petersen - kontaktperson

Frieda Petersen

Mikael Schmidt Laursen

Mik Laursen

Jakob Ibsen Vedtofte - kasserer og underskriftsberettiget

 

Jakob Ibsen Vedtofte

Dorthe Stenholdt Sørensen

Dorthe Stenholt Sørensen

 

Søren Fogh Sørensen

Søren Fogh Sørensen

 

Som suppleanter blev valgt:

Miriam Meister

Miriam Meister

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernille Cordelia Schiøtz Rudbeck

Birthe Raffa

Birthe Raffa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppemedlemmer uden for menighedsrådet:
Bygningskyndig arkitekt Mogens Nielsen

Post til Menighedsrådet skal sendes til kordegnekontoret.