Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Målsætninger

Målsætningerne skal hjælpe os med at sikre, at vi arbejder hen imod at opfylde visionen. Målsætningerne er inddelt i 4 hovedpunkter: Overordnet – Åbent – Givende – Fællesskab

Overordnet Målsætning:

 • Alle i Menighedsrådet skal kende visionen og arbejde for, at den udleves
 • Alle ansatte (med 20+ times ansættelse) skal kende visionen
 • Nøglefrivillige skal kende visionen
 • Visionen skal synliggøres for menighed og gæster
 • Gode arbejdsforhold for de ansatte, der er ansat til at føre visionen ud i livet

Åbent fællesskab - Målsætning:

 • Fokus på, at vi er et åbent fællesskab
 • At de der kommer til kirkelige handlinger oplever, at de er velkomne.
 • At nye der kommer til arrangementer oplever, at de er velkomne
 • Ansatte, frivillige og MR skal gå foran med et godt eksempel – og reagere, hvis de ser noget, der strider mod visionen.

Givende fællesskab - Målsætning:

Det er et mål, at vi drager omsorg for hinanden. 

Fællesskab - Målsætning:

Jf. definitionen ovenfor, så ønsker vi, at vi er et fællesskab, der kommer hinanden ved og som deler og liv og tro.

Vi har/opretter/skaber relevante fællesskaber indenfor:

Familieliv:

 • Babysalmesang – sang og musik for babyer (med voksen)
 • Ulvetime – sang og musik for de 1-4 årige (med voksen)
 • Fred og Fællesskab – gudstjeneste i børnehøjde
 • ”Familieliv” – Aktivitet fredag aften med fokus på de voksne (og børnepasning i kirken)

Tro og eksistens:

 • Alpha
 • Tema-aftner
 • Mini-konfirmand
 • Konfirmand
 • Højmesser og andre gudstjenester/kirkelige handlinger 

Diakoni:

 • Vi støtter op om Menighedsplejens arbejde
 • Grøn kirke
 • Global Mission

Musik:

 • (Spirekor)
 • Juniorkor
 • Kantori
 • Koncerter