Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 9 valgte medlemmer (valgt 2020) , de tre præster og en medarbejderrepræsentant. Menighedsrådet har ansvar for kirkens drift, dvs økonomi, vedligeholdelse, og kirkens ansatte, dog ikke præsterne, som er ansat af kirkeministeriet (men på menighedsrådets indstilling). De har også ansvar for de aktiviteter der foregår i kirken. Der er valg igen i november 2022.

Til valgforsamlingen den 15. september blev der opstillet en liste, og der kom ingen alternativ liste, hvorfor der ikke blev afholdt afstemningsvalg men de  9 medlemmer og 3 suppleanter der blev valgt ind på valgforsamlingen udgør menighedsrådet fra 29. november 2020 og to år frem. 

Det nuværende MR:

Fra venstre mod højre: Elisabeth Krarup de Medeiros (sognepræst og daglig leder), Dorthe Stenholdt Sørensen, Oliver Astrup, Birthe Raffa (kontaktperson), Mogens Hastrup (næstformand og kasserer), Peter Sander (sognepræst), Arne Kristoffersen (formand), Jens Brabrand , Michael Hald Jacobsen (sognepræst), Søren Fogh Sørensen, Miriam Meister(suppleant).

Fraværende: Keld Jepsen (kirkeværge), Karina Meyer West, Kirsten Eriksen (suppleant), Pernille Schiøtz Rudbeck (suppleant)

Arne Kristoffersen – Formand
Arne Kristoffersen

E-mail: formanden@brondbystrandkirke.dk

Send sikker mail  (Se vejledning på siden Sikker formular)

 

 

 

 

 

 

Mogens Hastrup – Næstformand og kasserer
Mogens Hastrup

 

 

 

 

 

 

 

Jens Henrik Park Brabrand

 

 

 

 

 

 

 

 

Keld Jepsen – Kirkeværge
Keld Jepsen

 

 

 

 

 

 

 

Birthe Raffa – Kontaktperson
Birthe Raffa

 

 

 

 

 

 

 

Oliver Astrup – IT-ansvarlig
Oliver Astrup

 

 

 

 

 

 

 

Dorthe Stenholt Sørensen

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Fogh Sørensen

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten Eriksen

 

 

 

 

 

 

 

 

Som suppleanter blev valgt:

Miriam Meister
 

 

 

 

 

 

 

Pernille Cordelia Schiøtz Rudbeck
 

Arbejdsgruppemedlemmer uden for menighedsrådet:
Bygningskyndig arkitekt Mogens Nielsen

Post til Menighedsrådet skal sendes til kordegnekontoret. 

Nyhedsbrev fra Menighedsrådet