Stolegymnastik

AKTIVITET FOR ÆLDRE SOM IKKE LÆNGERE ER SÅ MOBILE.

Hver tirsdag formiddag fra 10.00 til 11.30 er der mulighed for at deltage i stolegymnastik. 
Gymnastikken er tilrettelagt så alle kan deltage, og få sved på panden. 

HISTORIEN BAG:
 
 Anne Mette Riber fortælling om Stolegymnastik.
 
”Jeg tog initiativ til holdet i 2018. Menighedsplejen efterspurgte diakonitiltag generelt – og det var, hvad jeg kunne byde ind med.
Holdet blev oprettet som et samarbejde mellem Menighedsplejen ved Brøndby Strand Kirke og Ældre Sagen.
Kirken stiller lokaler + møbler, kaffe/te, service, opvask og deslige gratis til rådighed.  Ældre Sagens frivillige instruerer stolegymnastikken. Gennem Ældre Sagen har de adgang til kurser, remedier ved opstart og udvidelser. Ældre Sagens frivillige er omfattet af en frivilligforsikring gennem Ældre Sagen. Holddeltagerne træner på eget ansvar.
Der betales kr. 15,- hver gang til boller, smør og ost. Bollerne bager Hanne og jeg. Deltagerne laver eller køber selv marmelade.
Vi oplevede desværre noget fnidder – så nu betales der halvårligt. Beløbet har vist sig, ofte at kunne dække indkøb af supplerende ”gymnastikgrej”, gå – kurser og smørrebrød ved sæsonafslutninger jul og sommer. 
Elisabeth har beredvilligt afholdt meditationsandagter hvert halve år.
Under Corona en havde vi 2 online – grupper. I 5 mdr. fik vi lov at træne udenfor kirken, hvor vi delte os op i mindre grupper. Og sluttelig delte vi holdet i grupper med tilladte antal deltagere (10) inden døre i ny sal.
I 2020 søgte jeg en af Slots – og Kulturstyrelsens Coronapuljer og fik penge til en dagstur med ældrevenlig bus. I år har jeg, via Socialstyrelsens særlige udbetaling til ensomme/sårbare i bl.a. Ældre Sagen søgt og fået penge til endnu en dagstur med bus, spisning og kultur.
I 2019 fandt Ældre Sagen, Brøndby’s formand alle tiders medinstruktør til mig: Hanne Krogh.
I dette forår er yderligere to instruktører under indkøring. Mit hjerte og min hjerne ældes hurtigt nu. Jeg stopper derfor til sommer. Hanne Krog vil herefter overtage roret. Hun vil så have 2 gode hjælpere/ medinstruktører i sit holdlederteam.