Præsentation af vores nye præst Peter Sander

Jeg hedder Peter Sander, er 41 år gammel og er født og opvokset i Rødovre, har boet mange år i Hvidovre og har et rigtigt godt kendskab til Vestegnen.

Jeg blev færdigt uddannet som teolog tilbage i 2003. I min studietid beskæftigede jeg mig især med treenigheden set i et moderne filosofisk perspektiv og med religionspsykologi. Siden da har min interesser dog mest været rettet imod studier i Det Gamle Testamente.

I årene efter je

g blev færdig på studiet arbejdede jeg i mange forskellige spændende jobs. Jeg har været lærervikar på en folkeskole. Jeg har arbejdet i flere længerevarende vikariater som sagsbehandler i diverse styrelser, og så har jeg i flere omgange arbejdet for forskellige kirkelige organisationer.

Jeg havde det i og for sig godt med disse forskellige jobs og de oplevelser og erfaringer, som de gav mig, men samtidig kunne jeg godt mærke, at der manglede noget. Jeg kunne ikke slippe teologistudierne, og jeg kunne mærke, at kaldet til at blive præst blev stærkere og stærkere. I 2012 tog jeg mig endelig sammen og gik på pastoralseminariet, en helt igennem positiv oplevelse som kun bekræftede mig i, at det var præst jeg skulle være.

Siden min ordination i marts måned i år har jeg arbejdet som præst i løntilskudsjob i Avedøre kirke og har dér haft rig lejlighed til at prøve mig af i alle dele af præstegerningen.

Med alle de ting jeg har oplevet i tidens løb, har jeg en masse erfaringer med mig fra alle disse steder jeg har været, erfaringer som forhåbentlig vil kunne komme menneskene i Brøndby Strand til gode. Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet i Brøndby Strand Kirke og blive en del af et levende sogn på Vestegnen.

Med venlig hilsen

Peter Sander