Arne Kristoffersen

Arne Kristoffersen, frivillig i menighedsrådet og Ydre Missionsudvalget – blandt andet.

Kært barn har mange navne og engagerede frivillige har mange jobtitler. Sådan er det i hvert fald med Arne Kristoffersen, som bl.a. sidder i Brøndby Strand Kirkes menighedsråd på posten som kasserer, har været medarrangør af Alpha/Beta gruppens mandagsmøder med fællesspisning og foredrag, lejlighedsvis vikarierer ved højmessen for kordegn og kirketjener, og sidder med i forskellige udvalg, som f.eks. Ydre Missionsudvalget.

Arne og hans kone Hanne er kommet i kirken siden 1978, da de flyttede til Brøndby Strand. ”Jeg kommer, fordi jeg er blevet overbevist om, at Bibelens budskab om Jesus er rigtigt, og at det er vigtigt, at det glade budskab om frelse for enhver, der tror, skal udbredes.”

Arne stortrives med at få lov at arbejde sammen med de mange dejlige mennesker i kirken - både menighedsråd, kirkens ansatte og brugerne af kirken. ”Du får mindst lige så meget som du giver - herunder glæden ved samværet med andre,” mener han. Belønning for de mange timer, Arne frivilligt giver i kirkens tjeneste, er glæden ved at se fællesskabet i menigheden blomstre i forskellige sammenhænge, siger han.

Det er altid dejligt, når nye frivillige melder sig, men i anledning af det forestående menighedsrådsvalg, vil Arne især opfordre folk til at overveje, som de vil engagere sig i menighedsrådet. ”På den måde kan man være med til at sørge for de bedst mulige rammer omkring præsternes og de øvrige ansattes arbejde for at udbrede evangeliet.”

 

Arne Kristoffersen