Faste aktiviteter


TIRSDAG

Spisestuen
Hvad er det: Åbent spisearrangement. Afholdes i ulige uger.
Bliv frivillig med: Tovholder, madmor, madlavning, opvask.

TORSDAG

Ulvetimen
Hvad er det: Månedlig familie-musik/rytmik/historieaktivitet med efterfølgende spisning.
Bliv frivillig med: Borddækning, madlavning, afrydning, opvask.

Fred og fællesskab
Hvad er det: Månedlig gudstjeneste i børnehøjde med efterfølgende spisning og aktivitet for børn.
Bliv frivillig med: Borddækning, madlavning, afrydning, opvask. Planlægning og afvikling af kreativ aktivitet.
OBS: For frivillige ved den kreative aktivitet er der direkte kontakt med børnene, hvorfor der vil blive indhentet børneattest.

SØNDAG

Kordegn
Hvad er det: Forberedelse af nadverbord, uddeling af nadverbrød, oplæsning af ind- og udgangsbøn mm.
Bliv frivillig med: Skabe ro omkring gudstjenesten, assistere præsten og udføre ovennævnte opgaver.

BBB – Brøndbys Bedste Børnekirke
Hvad er det: Kreativ bibelfortolkning for børn i kirketiden.
Bliv frivillig med: Planlægning, indkøb af materialer, klargøring af rum, afvikling af aktivitet, oprydning.
OBS: Børneattest vil blive indhentet.

Skærmstyring
Hvad er det: Ved hver højmesse understøttes gudstjenesten af power point på skærmene.
Bliv frivillig med: Styre slide show’et under gudstjenesten.

Bordet rundt
Hvad er det: Samtale om søndags bibeltekster over morgenkaffe – ca. hver femte uge.
Bliv frivillig med: Lave morgenkaffe, dække bord, vaske op.

ÅRSTIDSARRANGEMENTER:

Julestue
Hvad er det: Julemarked 10.00-14.00 lørdagen før 1. søndag i advent.
Bliv frivillig med: Juledekorationer, opsætning, salg, madlavning, aktiviteter, oprydning.

De 9 læsninger
Hvad er det: Æbleskivehygge efter en liturgisk musikgudstjeneste.
Bliv frivillig med: Oplæsning, borddækning, anretning, oprydning.

Julehjælpsuddeling
Hvad er det: I forbindelse med Menighedsplejens julehjælpsuddeling inviteres modtagergruppen til to timers julehygge i kirkens lokaler.
Bliv frivillig med: Borddækning, servering, oprydning.

Fastelavn
Hvad er det: Tøndeslagning og fastelavnsfest fastelavnssøndag i forlængelse af en eftermiddagsgudstjeneste i børnehøjde.
Bliv frivillig med: Opsætning, salg, tøndeslagning, oprydning.

Folkekirkens Nødhjælps indsamling
Hvad er det: National sogneindsamling anden søndag i marts.
Bliv frivillig med: Indsamler i tre timer ved husstandsindsamlingen i Brøndby Strand eller i køkkenet, så indsamlerne kan få suppe og kaffe.

Palmesøndag
Hvad er det: Efter familiegudstjenesten er der hyggeligt samvær i caféhjørnet eller udenfor kirken med pølser og slush-ice.
Bliv frivillig med: Bagning, servering, oprydning.

Skærtorsdagsmiddag
Hvad er det: Fællesspisning i kirkerummet efter skærtorsdagsguds-tjenesten.
Bliv frivillig med: Borddækning, madlavning, afrydning, opvask.

Danmark spiser sammen
Hvad er det: I samarbejde med Ældresagen og Folkebevægelsen mod ensomhed inviteres alle til fællesspisning.
Bliv frivillig med: Borddækning, madlavning, afrydning, opvask.

Store Legedag
Hvad er det: Anden søndag i maj fra 12.00-16.00 forvandles pladsen ved kirken til slaraffenland for børn.
Bliv frivillig med: Pandekagebagning og salg, tovholder ved kirkens aktivitet.

Kulturweekend
Hvad er det: Ved Kulturweekenden sælger vi lopper, pandekager og kirkefrokost. Alle tre ting for at tjene penge til kirkens sociale arbejde.
Bliv frivillig med: Opstilling af telte og borde, opstilling af loppebod, bagning af pandekager, salg af lopper, pandekager og frokost, produktion af dej.

Høstgudstjeneste
Hvad er det: I september afholdes høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Bliv frivillig med: Donation af afgrøder til auktion, borddækning, madlavning, afrydning, opvask.

Kulturnat
Hvad er det: Ved Brøndby Kulturnat sælger vi mad og tjener penge til kirkens sociale arbejde.
Bliv frivillig med: Madlavning, salg, oprydning.

Allehelgensgudstjeneste
Hvad er det: Pårørende til årets døde inviteres til fællesspisning efter mindegudstjeneste sidst på eftermiddagen første søndag i november.
Bliv frivillig med: Borddækning, madlavning, afrydning, opvask.

Kirkens fødselsdag
Hvad er det: Vores kirke fylder år 1. søndag i advent. Det fejres med kirkefrokost.
Bliv frivillig med: Borddækning, madlavning, afrydning, opvask.

Middag på tværs
Hvad er det: En hyggelig kulinarisk middag på tværs af nationaliteter.
Bliv frivillig med: Borddækning, afrydning, opvask.

Kirken i Centrum
Hvad er det: Reklamefremstød i Brøndby Strand Centrum to lørdage om året.
Bliv frivillig med: Bage pandekager, dele ud og tale med mennesker om kirkens aktiviteter